หน้าหลัก

ยินดีต้อนรับสู่

คลินิกกระดูกและข้อหมอวราห์

หมอกระดูก หาดใหญ่

ขอบคุณที่ให้ความไว้วางใจ ให้คลินิกกระดูกและข้อหมอวราห์เป็นส่วนหนึ่งในการดูแลคุณและคนในครอบครัวที่คุณรัก คลินิกกระดูกและข้อหมอวราห์ เป็นคลินิกกระดูกเฉพาะทางที่ให้การตรวจรักษาผู้ป่วยโรคกระดูกและข้อ เอ็น กล้ามเนื้อ โดยหมอกระดูกและข้อผู้เชี่ยวชาญ คลินิกกระดูกและข้อของเราตั้งอยู่ในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ผู้ป่วยสามารถมารับการตรวจรักษาได้เลยโดยไม่ต้องนัดค่ะ

โรคกระดูกและข้อเฉพาะทาง

 • โรคข้อเข่าเสื่อม
 • โรคข้อสะโพกเสื่อม
 • การรักษาโดยการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า-ข้อสะโพกเทียม

โรคทั่วไปทางกระดูกและข้อ เอ็น กล้ามเนื้อ

 • โรคปวดคอ ปวดหลัง
 • โรคกระดูกทับเส้น หมอนรองกระดูก
 • โรคปวดไหล่
 • โรคปวดข้อศอก
 • โรคปวดนิ้วมือ ข้อมือ
 • โรคปวดข้อสะโพกและข้อเข่า
 • โรคปวดเท้าและข้อเท้า
 • ภาวะบาดเจ็บจากอุบัติเหตุและการเล่นกีฬา​
 • โรคนิ้วล็อค มือชา

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วราห์ ยืนยงวิวัฒน์

 • อาจารย์แพทย์ ประจำภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคกระดูกและข้อ โรคข้อเข่า-ข้อสะโพกเสื่อม และการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า-ข้อสะโพกเทียม

แนวทางการรักษาโรคกระดูกและข้อของหมอวราห์

คือ ให้การดูแลผู้ป่วยโดยการรักษาตามหลักวิชาการ เน้นการให้ความรู้แก่ผู้ป่วยในด้านตัวโรครวมถึงวิธีการและขั้นตอนการรักษาข้อและกระดูก ให้ผู้ป่วยมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ เพื่อให้ได้ผลการรักษาที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด

ขั้นตอนในการตรวจรักษาผู้ป่วย หมอกระดูกและข้อจะทำการซักประวัติและตรวจร่างกายเกี่ยวกับอาการและปัญหาของผู้ป่วย หากมีความจำเป็นจะพิจารณาส่งตรวจเอ็กซเรย์ ผู้ป่วยสามารถรับการเอ็กซเรย์ที่คลินิกของเรา โดยใช้เวลาทำการเอ็กซเรย์ประมาณ 10-20 นาที (ค่าใช้จ่ายในการเอ็กซเรย์ประมาณตำแหน่งละ 600 บาท) และในกรณีที่จำเป็นต้องทำเอ็กซเรย์คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) คลินิกสามารถส่งตัวไปนัดทำยังศูนย์ MRI ใกล้เคียงได้

หลังจากได้ข้อมูลครบถ้วนแล้วหมอกระดูกและข้อจะให้การวินิจฉัยโรค และให้การรักษา โดยอธิบายผู้ป่วยเกี่ยวกับโรคที่เป็น สาเหตุของการเกิดโรค และวิธีการรักษาร่วมกับการใช้ยาที่เหมาะสมกับโรคนั้นๆ โดยจะเน้นการรักษาโดยวิธีการไม่ผ่าตัดในเบื้องต้น เพื่อหลีกเลี่ยงและชะลอการผ่าตัด และจะพิจารณาให้การรักษาโดยวิธีการผ่าตัดในกรณีที่จำเป็นและมีข้อบ่งชี้ตามหลักวิชาการ

สิ่งที่เราคาดหวังให้คนไข้ได้หลังจากพบหมอ

หลังจากที่ได้ตรวจกับคุณหมอกระดูกและข้อที่คลินิกกระดูกและข้อหมอวราห์ หาดใหญ่แล้ว คุณหมอวราห์มีเป้าหมายให้คนไข้รู้ถึงสิ่งต่อไปนี้ 4 ข้อ ไม่เพียงแต่มาพบหมอแล้วได้ยากลับบ้านไป โดยคุณหมอวราห์มีเป้าหมาย 4 อย่าง คือ

 1. ​คนไข้โรคกระดูกและข้อของเรา จะได้ทราบว่าตนเองเป็นโรคอะไร เป็นโรคที่มีความกลัวหรือโรคกังวลอยู่หรือไม่
 2. คนไข้ที่มาที่คลินิกกระดูกของเรา จะได้ทราบว่าโรคที่เป็นมีสาเหตุมาจากอะไร เพื่อจะได้ป้องกันไม่ให้เกิดอีก
 3. คนไข้ที่มาตรวจกับหมอกระดูกของเรา จะได้ทราบว่ามีวิธีการรักษาอย่างไร มีแนวทางการรักษาและแผนการรักษาอย่างไร
 4. คุณหมอวราห์คาดหวังว่าคนไข้โรคกระดูกและข้อทุกคนที่พบหมอแล้วต้องไม่มีคำถามที่สงสัยหรือความกังวลติดกลับบ้านไป

​อย่างไรก็ตามสิ่งที่คนไข้จะช่วยหมอให้บรรลุเป้าดังกล่าวได้ง่ายขึ้น คือ ขอให้คนไข้บอกความสงสัยหรือความกังวลให้หมอทราบค่ะ

บทความสุขภาพ

รีวิวจาก Facebook