การนัดติดตามอาการหลังการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมหรือข้อสะโพกเทียม

ผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อมหรือข้อสะโพกเสื่อมที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมหรือข้อสะโพกเทียม ควรที่จะเข้ารับการตรวจติดตามอาการหลังผ่าตัดกับหมอกระดูกอย่างสม่ำเสมอ

โดยการนัดติดตามหลังการผ่าตัดหมอกระดูกจะนัดดูอาการที่คลินิกกระดูกและข้อเป็นระยะๆ โดยการนัดครั้งแรกจะพบหมอหลังผ่าตัดประมาณ 2 สัปดาห์ เพื่อประเมินและดูแลแผลผ่าตัด ประเมินการเคลื่อนไหว และการใช้งานของข้อเข่าหรือข้อสะโพกที่ได้รับการผ่าตัดไป

หลังจากนั้นหมอจะนัดประเมินอีกครั้งใน ช่วงเวลา 6 สัปดาห์, 3 เดือน, 6เดือน และ 1 ปี หลังการผ่าตัด เพื่อประเมินอาการผู้ป่วยและถ่ายภาพเอ็กซเรย์ ประเมินสภาพของข้อเทียมที่ได้รับการผ่าตัดไป อย่างไรก็ตามระยะเวลานัดอาจมีการปรับเปลี่ยนได้บ้างตามอาการ และความพร้อมในการเดินทางของผู้ป่วย

จากนั้นหมอมักจะนัดติดตามอาการทุกๆ 1 ปีเพื่อประเมินสภาพของข้อเทียม ว่ามีการสึกหรอหรือมีจุดที่ต้องเฝ้าติดตามเป็นพิเศษหรือไม่ เนื่องจากการแก้ไขบางกรณีการที่ตรวจพบความผิดปกติเร็วจะได้ผลดีกว่าการได้รับการแก้ไขที่ล่าช้าครับ