#การผ่าตัดพังผืดทับเส้นประสาทที่ข้อมือเค้าทำกันอย่างไร

จากบทความที่แล้วที่ได้เขียนถึงการตรวจอาการมือชาจากโรคพั […]

คลินิกกระดูกและข้อ หมอวราห์

31 พฤษภาคม 2020

การตรวจโรคมือชาจากพังผืดกดทับเส้นประสาทบริเวณข้อมือด้วยตัวเอง

อาการมือชาเกิดได้จากหลายสาเหตุ โดยโรคพังผืดกดทับเส้นประ […]

คลินิกกระดูกและข้อ หมอวราห์

1 พฤษภาคม 2020

การเตรียมตัวก่อนไปหาหมอที่ดีทำให้รักษาโรคได้ผลดียิ่งขึ้น

การไปหาหมอแต่ละครั้งเรามีจุดมุ่งหมายที่เราอยากจะหายจากโ […]

คลินิกกระดูกและข้อ หมอวราห์

13 พฤศจิกายน 2019

คลินิกกระดูกและข้อ หมอวราห์

13 พฤศจิกายน 2019