การบล็อคหลังเพื่อทำการผ่าตัดจะทำให้ปวดหลังหรือไม่

มีคนไข้หลายๆคนที่จะเข้ารับการผ่าตัดมีความกลัวหรือปฏิเสธที่จะรับการฉีดยาชาเข้าไขสันหลังหรือบการล๊อคหลังในห้องผ่าตัดเพราะมีความเชื่อว่าการบล็อคหลังจะทำให้มีอาการปวดหลังตามมาหลังการผ่าตัด

ในความจริงแล้วอาการปวดบริเวณที่ฉีดยาเพื่อบล็อคหลังจะพบได้บ้าง แต่อาการปวดจะเป็นอาการปวดปกติที่พบได้เหมือนการฉีดยาบริเวณที่อื่นๆ ซึ่งจะมีอาการปวดเป็นระยะเวลาเพียงไม่กี่วันแล้วจะหายไป ส่วนอาการปวดหลังที่มีอาการปวดแบบระยะยาวซึ่งมีสาเหตุจากการบล็อคหลังเกิดได้น้อยมาก ในกรณีที่มีอาการเกิดขึ้นใหม่และมีอาการปวดหลังเป็นระยะเวลายาวนาน มักเป็นอาการที่เกิดจากสาเหตุอื่น เช่น หลังคลอดผู้ป่วยอาจมีอาการปวดหลังจากการใช้งานในการเลี้ยงดูบุตรในท่าทางที่ไม่ถูกต้อง หรือ คนอายุมากๆ อาจมีภาวะเสื่อมขึ้นมาใหม่บริเวณกระดูกสันหลัง

ข้อดีของการบล็อคหลังในหลายๆการผ่าตัดคือ คนที่เข้ารับการผ่าตัดจะมีอาการปวดแผลหลังการผ่าตัดน้อยกว่า รวมถึงมีการเสียเลือดระหว่างการผ่าตัดน้อยกว่าการดมยาสลบในการผ่าตัดบางชนิด

ดังนั้นในหลายๆการผ่าตัดในปัจจุบันการผ่าตัดของหมอกระดูกหรือหรือหมอผ่าตัดอื่นๆ วิสัญญีแพทย์มักจะเลือกใช้การบล็อคหลังเพื่อระงับความรู้สึกเพื่อทำการผ่าตัดเป็นลำดับแรก อย่างไรก็ตามในผู้ป่วยบางรายไม่สามารถทำการบล็อคหลังได้เนื่องจากมีข้อห้าม หมอก็จำเป็นต้องใช้การดมยาสลบแทนครับ