การรักษาโรคนิ้วล็อค

โรคนิ้วล็อคเป็นโรคที่พบได้บ่อย โรคนี้เกิดจากปลอกหุ้มเอ็นบริเวณนิ้วมือมีอาการอักเสบ ผู้ป่วยจะมีอาการปวดบริเวณโคนนิ้ว ในรายที่เป็นมากอาจเหยียดนิ้วไม่ออกหลังจากงอนิ้ว ต้องเอามืออีกข้างมาช่วยดึงออก

การรักษาโรคนิ้วล็อคจะเริ่มจากการพักการใช้งาน การใช้ยาลดอาการอักเสบ และการแช่น้ำอุ่นในรายที่นิ้วล็อคเป็นมากขึ้นอาจพิจารณาฉีดยาเพื่อรักษาอาการอักเสบเฉพาะที่ และในรายที่เป็นมาก หรือไม่ตอบสนองต่อการรักษาข้างต้นอาจพิจารณารักษาด้วยการผ่าตัดครับ