การลดความปวดหลังการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียมโดยการใช้วิธีระงับปวดหลายวิธีรวมกัน

ความปวดหลังการผ่าตัดเป็นสิ่งหนึ่งที่คนไข้ข้อเข่าเสื่อมหรือข้อสะโพกเสื่อมที่จะเข้ารับการผ่าตัดมีความกังวลเป็นอันดับต้นๆ การดูแลและจัดการเรื่องความปวดหลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมหรือข้อสะโพกเทียมได้ดีให้ผู้ป่วยไม่ปวดหรือปวดน้อยที่สุด เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ผู้ป่วยสามารถฟื้นตัวได้เร็วและมีผลการผ่าตัดที่ได้ผลดีเป็นที่น่าพอใจของผู้ป่วยและหมอที่ให้การรักษา

การจัดการความปวดในการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมหรือข้อสะโพกเทียมในปัจจุบันจะใช้วิธีลดอาการปวดหลายๆวิธีร่วมกันเพื่อลดความปวดหลังการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียมให้ดีที่สุด ซึ่งวิธีที่นิยมใช้ ได้แก่

  • การให้ยากลุ่มลดอาการอักเสบและยาแก้ปวด ซึ่งมีทั้งชนิดกินและชนิดฉีด
  • การใช้ยาชาฉีดบริเวณบริเวณเส้นประสาทบริเวณต้นขา
  • การใช้ยาชาและยาระงับปวดผ่านหลัง
  • การฉีดยาชารอบๆข้อเข่าขณะทำการผ่าตัด

จากรายงานวิจัยจากหลายๆแห่ง และประสบการณ์ส่วนตัว พบว่าการใช้วิธีลดอาการปวดหลายๆวิธีร่วมกันนั้นทำให้คนไข้ที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าหรือข้อสะโพกเทียม มีอาการปวดลดลงอย่างชัดเจนเมื่อเทียบกับสมัยก่อน ซึ่งผู้ป่วยส่วนใหญ่สามารถลุกขึ้นมาเพื่อเดินและทำกายภาพบำบัดได้หลังการผ่าตัด ภายใน 1 วัน ซึ่งต่างจากในอดีตที่อาจจะต้องนอนอยู่นานกว่าจะเริ่มเดินหรือทำกายภาพบำบัดครับ