การให้ยาชาทางไขสันหลังหรือบล็อคหลังทำให้ปวดหลังหรือไม่

วันนี้คลินิกกระดูกและข้อหมอวราห์ หมอกระดูกหาดใหญ่จะมาให้ข้อมูลว่าการบล็อคหลังทำให้มีอาการปวดหลังหรือไม่ เรามาอ่านข้อมูลจากคุณหมอวราห์กันค่ะ

“การบล็อคหลังเป็นการใช้เข็มเล็กๆจิ้มผ่านบริเวณด้านหลังเข้าไปยังช่องไขสันหลังเพื่อใช้เป็นการช่องทางในการฉีดยาชาเพื่อระงับปวดระหว่างการผ่าตัด ซึ่งวิธีการนี้เป็นวิธีการที่เป็นวิธีมาตรฐานและใช้กันมากในปัจจุบัน ทั้งการผ่าตัดโรคกระดูกและข้อ โรคทางศัลยกรรม เช่น ผ่าไ้ส้ติ่ง หรือการผ่าตัดเพื่อทำการคลอดลูก การบล็อคหลังมีข้อดีคือผู้ป่วยไม่ต้องใส่ท่อช่วยหายใจ ซึ่งจะลดปัญหาทางระบบทางเดินหายใจหลังผ่าตัดได้ดีกว่าการดมยาสลบ นอกจากนี้ผู้ป่วยที่บล็อคหลังจะมีอาการคลื่นไส้หรือเจ็บคอน้อยกว่าการดมยาสลบด้วย

ในด้านอาการปวดหลังกับการบล็อคหลังนั้น จากข้อมูลที่มีในปัจจุบันบอกว่าการบล็อคหลังอาจทำให้เกิดอาการปวดบริเวณหลังได้ประมาณ 10-15% แต่อาการส่วนใหญ่จะหายไปภายในเวลาสั้นๆ ในเวลา 1สัปดาห์ และมีบางรายที่อาจมีอาการปวดได้ถึง 3 เดือน และมักจะดีขึ้นเอง อย่างไรก็ตามเราอย่างเหมารวมว่าอาการปวดหลัง หลังการผ่าตัดในทุกคนจะเป็นมาจากการบล็อคหลัง เพราะอาการปวดหลังที่เกิดตามหลังจากการผ่าตัด อาจเป็นจากสาเหตุอื่นๆก็ได้ เช่น การใช้งานเยอะขึ้นหลังการผ่าตัด เช่น การเลี้ยงบุตร ,การเกร็งตัวของกล้ามเนื้อหลังการผ่าตัด หรือการปรับเปลี่ยนการใช้งานต่างๆหลังผ่าตัด

จากประสบการณ์หมอกระดูกพบว่ามีหลายคนกลัวที่จะทำการให้ยาชาด้วยการบล็อคหลังเพราะกลัวเรื่องการปวดหลังเรื้อรัง ซึ่งจากข้อมูลในปัจจุบันมีข้อมูลที่บอกว่าการปวดเรื้อรังมักเป็นมาจากสาเหตุอื่นมากกว่า เช่น ภาวะความเสื่อม หรือการบาดเจ็บจากสาเหตุอื่นครับ”