ชนิดของการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม

การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมช่วยลดอาการปวดและเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อมมีชีวิตที่ดีขึ้น

ข้อเข่าเทียมในปัจจุบันมีหลายชนิด หากแบ่งตามตำแหน่งการเปลี่ยนผิวข้อในข้อเข่าในผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อม จะแบ่งได้เป็น 2 แบบ หลักๆ คือการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมแบบบางส่วน (partial knee replacement / unilateral knee replacement) และการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมแบบทั้งหมด (total knee replacement)

การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมแบบบางส่วน จะเปลี่ยนผิวข้อเฉพาะตำแหน่งที่มีปัญหา หรือที่เรียกง่ายๆคือเปลี่ยนเพียงซึกเดียว ข้อดีคือ ผู้ป่วยจะมีการเสียเลือดน้อยกว่า ใช้เวลาในการผ่าตัดน้อยกว่า ผลแทรกซ้อนจากการผ่าตัดน้อยกว่า และฟื้นตัวได้เร็วกว่า เมื่อเทียบกับการผ่าตัดข้อเข่าเทียมแบบทั้งหมด โดยผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อมที่จะผ่าตัดด้วยวิธีนี้ต้องมีการสึกหรอของกระดูกอ่อนข้อเข่าเพียงบางจุด มีการเคลื่อนไหวของข้อเข่าที่ดี รวมถึงมีเอ็นข้อเข่าที่ยังดีอยู่

การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมแบบทั้งหมด เป็นวิธีที่ได้รับความนิยมมากที่สุด โดยการผ่าตัดจะเปลี่ยนผิวกระดูกในส่วนของข้อเข่าทุกส่วน ซึ่งจะพิจารณาทำในผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อมที่มีการเสื่อมของข้อเข่าในหลายตำแหน่ง ผู้ป่วยที่มีการงอเหยียดเข่าได้ไม่สุด หรือมีเอ็นในข้อเข่าที่มีปัญหา เพื่อจะได้แก้ไขปัญหาทั้งหมดในการผ่าตัดเพียงครั้งเดียว

การพิจารณาเลือกว่าจะผ่าตัดด้วยวิธีใดขึ้นกับความรุนแรงของโรค การสึกหรอของกระดูกสภาพของเอ็นข้อเข่า รวมถึงการเคลื่อนไหวและการผิดรูปของข้อเข่า ซึ่งผู้ป่วยที่จะเข้ารับการผ่าตัดจะต้องได้รับการประเมินจากการตรวจ และภาพเอ็กซเรย์ เพื่อให้หมอกระดูกพิจารณาว่าวิธีไหนที่เหมาะสมกับคนไข้คนนั้นๆครับ