ยาฉีดเข้าข้อเข่าที่ใช้ในการรักษาข้อเข่าเสื่อม

การฉีดยาเข้าข้อเข่าเพื่อรักษาโรคข้อเข่าเสื่อมในปัจจุบันถือเป็นหนึ่งในทางเลือกของการรักษาโรคข้อเข่าเสื่อม โดยยาที่หมอกระดูกจะใช้ฉีดเข้าข้อเข่าในปัจจุบันมีหลายชนิด ซึ่งมีกลไกการทำงานที่แตกต่างกัน ได้แก่

1.การฉีดสเตียรอยด์ จะใช้ในกรณีที่ข้อเข่ามีอาการอักเสบแบบเฉียบพลัน โดยฤทธิ์ของสเตียรอยด์จะช่วยลดอาการปวดในช่วงที่โรคข้อเข่าเสื่อมอยู่ในระยะที่มีการอักเสบบวมแดงร้อนได้อย่างรวดเร็ว โดยฤทธิ์ของการระงับปวดจะอยู่ในระยะสั้นๆ ดังนั้นการฉีดยาชนิดนี้ มักจะเลือกใช้ในกรณีที่คนไข้ไม่ตอบสนองต่อยากิน หรือมีผู้ป่วยมีข้อจำกัดที่ไม่สามารถกินยาเพื่อลดอาการอักเสบได้ และจะเลือกใช้ในกรณีที่จำเป็นเท่านั้น

2.การฉีดน้ำหล่อเลี้ยงไขข้อเทียม ยาชนิดนี้จะมีกลไกในการเพิ่มความหล่อลื่น และมีคุณสมบัติช่วยลดแรงกระแทกบริเวณข้อเข่าได้บางส่วน ซึ่งสามารถช่วยลดอาการปวดในผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อมที่มีความเสื่อมระดับเล็กน้อยถึงปานกลาง โดยมีรายงานส่วนน้อยที่รายงานว่าสามารถชะลอการเสื่อมของข้อได้ ยาชนิดนี้จะมีกลไกการออกฤทธิ์เพื่อลดอาการปวดช้ากว่าการฉีดสเตียรอยด์ แต่สามารถลดอาการได้นานกว่าในรายที่ตอบสนองต่อการรักษา

3.การฉีดเกร็ดเลือด เป็นวิธีที่ได้รับการกล่างถึงมากขึ้นในปัจจุบัน แต่ยังมีรายงานผลของการรักษาที่ยังมีจำกัดเมื่อเทียบกับสองวิธีข้างต้น โดยวิธีนี้อาจช่วยลดอาการปวดได้ในผู้ป่วยที่มีข้อเข่าเสื่อมที่มีความเสื่อมระดับเล็กน้อยถึงปานกลาง แต่ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าสามารถชะลอการเสื่อมของข้อเข่าได้หรือไม่

โดยสรุปการรักษาด้วยการฉีดยาเข้าข้อในผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อม ยังถือเป็นการรักษาหนึ่งในทางเลือกสำหรับผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อมไม่ตอบสนองต่อการกินยา และการกายภาพบำบัด ดังนั้นหมอกระดูกที่ทำการรักษามักจะประเมินผลการรักษาเบื้องต้นและพิจารณาเลือกใช้ยาฉีดเฉพาะรายที่จำเป็นเท่านั้นครับ