หมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อมเป็นหนึ่งในสาเหตุของอาการปวดคอและหลังในคนอายุมากกว่า40ปี

ภาวะหมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อม เป็นสาเหตุหนึ่งของอาการปวดคอและหลังเรื้อรัง โดยอาการนี้สามารถเริ่มพบได้ในคนที่อายุ 40 ขึ้นไป หรืออาจพบได้ในอายุที่น้อยกว่านี้ในผู้ป่วยบางราย สาเหตุของหมอนรองกระดูกเสื่อม คือ การเสื่อมตามวัย แต่อาจมีปัจจัยที่กระตุ้นให้มีการเสื่อมเร็วขึ้นได้แก่ การบาดเจ็บบริเวณหลัง หรือการใช้งานหลังอย่างหนักเป็นระยะเวลายาวนาน โดยผู้ป่วยจะมีอาการปวดคอหรือหลัง โดยอาการปวดเป็นมากเมื่อใช้งานมาก หรือใช้งานคอหรือหลังเป็นระยะเวลานาน และมักจะมีอาการดีขึ้นเมื่อได้เอนตัวนอน ในรายที่เป็นส่วนหมอนรองกระดูกหลังจะมีอาการปวดมากขึ้นเมื่อนั่นนานๆหรือขับรถนานๆ

โดยกระบวนการรักษาในระยะเริ่มต้นหมอกระดูกจะแนะนำให้พักการใช้งาน การใช้ยาเพื่อลดอาการปวด เมื่ออาการดีขึ้น การออกกำลังกายให้กล้ามเนื้อรอบกระดูกสันหลังแข็งแรงขึ้น จะช่วยลดแรงที่ส่งผ่านไปยังหมอนรองกระดูกสันหลัง ซึ่งทำให้อาการของผู้ป่วยดีขึ้นได้ในระยะยาวครับ