อายุมากแค่ไหนที่ไม่ควรเข้ารับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าหรือข้อสะโพกเทียม

คนไข้และญาติคนไข้มักถามว่าคนไข้อายุมากแค่ไหนถึงไม่ควรจะผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียมไม่ว่าจะเป็นข้อเข่าหรือข้อสะโพก ซึ่งโดยหลักการการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าหรือข้อสะโพกเทียม ไม่ได้

มีข้อจำกัดทางด้านตัวเลขของอายุว่าอายุแค่ไหนจึงจะไม่สามารถรับการผ่าตัดได้ แต่ขึ้นกับความแข็งแรงและสุขภาพโดยรวมของผู้ป่วย ระดับการใช้งาน และระดับความปวดของผู้ป่วย

ในผู้ป่วยที่อายุมากแต่สุขภาพแข็งแรง หรือมีโรคประจำตัวที่สามารถควบคุมได้ เช่น ความดันโลหิตสูง หรือเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลได้ก็สามารถเข้ารับการผ่าตัดได้โดยมีความเสี่ยงจากการผ่าตัดไม่สูงนัก ในทางตรงกันข้ามคนที่อายุไม่มากแต่มีโรคประจำตัวที่ควบคุมไม่ได้กลับมีความเสี่ยงจากการผ่าตัดสูงกว่า ดังนั้นเรามักจะประเมินความพร้อมของผู้ป่วยโดยรวมมากกว่าจะดูที่ตัวเลขอายุอย่างเดียว

อย่างไรก็ตามหมอขอเน้นย้ำอีกครั้งว่าผู้ป่วยข้อเสื่อมส่วนใหญ่สามารถรับการรักษาโดยการไม่ผ่าตัดได้

โดยการผ่าตัดจะเลือกในคนที่รักษาด้วยวิธีอื่นๆอย่างเต็มที่แล้วยังมีอาการปวดมาก ร่วมกับมีข้อจำกัดการใช้งานเยอะจึงจะพิจารณาผ่าตัดนะครับ อย่ารีบตัดสินใจจะผ่าตัดเพียงเพราะเห็นว่าไปทำเอ็กซเรย์แล้วพบว่ามีข้อเสื่อมครับ