โรคกระดูกทับเส้นคืออะไร

โรคกระดูกทับเส้นที่คนไข้ส่วนใหญ่นิยมเรียกกัน จริงแล้วเป็นโรคที่เกิดจากความเสื่อมของ กระดูกสันหลังส่วนล่างที่มีการกดทับของเส้นประสาทที่ไปเลี้ยงส่วนขาและเท้า ดังนั้นคนไข้ที่เป็นโรคนี้จะมีอาการปวดเอวหรือปวดหลังร่วมกับมีเหน็บหรือชาที่ขาและเท้า

ในผู้ป่วยบางรายอาจมีอาการปวดหรือแสบร้อนน่องโดยรายที่เป็นมากอาจมีอาการอ่อนแรงของ กล้ามเนื้อร่วมด้วย ซึ่งส่วนใหญ่อาการจะเป็นมากขึ้นเวลาเวลาเดินหรือยืนนานๆ และอาการปวดจะลดลงเมื่อผู้ป่วยได้นั่งพักหรือนอน

การรักษาโรคนี้ทำได้โดยเริ่มจากการใช้ยา การปรับเปลี่ยนการใช้งาน และการบริหารหลัง หรือการทำกายภาพบำบัด โดยมีผู้ป่วยส่วนน้อยในรายที่การรักษาข้างต้นไม่ได้ผลและมีปัญหาการใช้ชีวิตประจำวันมากหรือมีปัญหาของระบบประสาทจึงพิจารณารักษาด้วยการผ่าตัดครับ