5 อันตรายจากยาลดอักเสบแก้ปวด

ยาลดอักเสบแก้ปวดเป็นยาที่นิยมใช้ในการรักษาโรคต่างๆ โดยเฉพาะหมอกระดูก ซึ่งยานี้เป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายทั้งในโรงพยาบาล คลินิก หรือร้านจำหน่ายยาแผนปัจจุบัน การใช้ยาลดอักเสบแก้ปวดอย่างถูกต้องทั้งข้อบ่งชี้และปริมาณจะมีผลแทรกซ้อนจากการใช้ยาน้อย แต่การใช้ยาที่เกินความจำเป็นก็ส่งผลทางลบได้ วันนี้คลินิกกระดูกและข้อหมอวราห์จะมาอธิบายถึง5 ผลเสียจากการใช้ยาผิดวิธีกันครับ

1.อาการทางกระเพาะอาหาร : การกินยาลดอักเสบแก้ปวดหากกินมากเกินไปหรือกินไม่ถูกวิธี อาจทำให้ปวดท้อง หรือในรายที่เป็นมากอาจทำให้เกิดแผลในกระเพาะอาหารได้

2.อาการทางระบบทางเดินหายใจ : ในผู้ป่วยหอบหืดบางคนการใช้ยาลดอักเสบแก้ปวดบางตัว อาจกระตุ้นให้มีการหอบได้

3.อาการทางระบบหัวใจ : การกินยาลดอักเสบแก้ปวดบางชนิด นานเกินไปมีผลให้เกิดภาวะหัวใจขาดเลือดหรือหัวใจล้มเหลวได้มากกว่าปกติ

4.อาการทางไต : การกินยาลดอักเสบแก้ปวดมากเกินไป หรือกินนานเกินไปอาจทำให้ไตเสื่อมสภาพ หรือมีภาวะไตวายได้

5.อาการทางความดันโลหิตและหลอดเลือด : ยาลดอักเสบบางชนิด หากกินในระยะเวลานานอาจทำให้ความดันเพิ่มขึ้นได้

จากที่ได้กล่าวมาหมอไม่ได้เขียนเพื่อให้กลัวการกินยาลดอักเสบแก้ปวด เนื่องจากเป็นยาที่มีประโยชน์ แต่อยากเน้นย้ำให้เห็นอันตรายของการใช้ยาแก้ปวดที่ไม่ถูกวิธี ดังนั้นการรักษาโรคควรรักษาที่สาเหตุของโรค และพยายามใช้ยากลุ่มนี้เท่าที่จำเป็นในระยะสั้นที่สุดเพื่อป้องกันปัญหาและอันตรายจากสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นครับ