พลาดหรือประมาทนิดเดียวก็อาจเป็นโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทได้

โรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทเป็นโรคที่หลายคนกลัว รู้หรือไม่คะว่าการที่เราพลาดหรือประมาท

เพียงแค่บางจังหวะอาจทำเป็นโรคนี้ได้  วันนี้คุณหมอวราห์ หมอกระดูก คลินิกกระดูกและข้อหมอวราห์ หาดใหญ่

จะมาให้ข้อมูล กันค่ะ

“หมอนรองกระดูกทับรากเส้นประสาท หรือที่เราชอบเรียกกันว่าหมอนรองกระดูกทับเส้น

เป็นโรคที่พบได้บ่อย โดยสาเหตเกิดจากหมอนรองกระดูกที่อยู่ระหว่างข้อกระดูกสันหลังมีการนูนหรืออักเสบ

ไปกดทับเส้นประสาทที่อยู่ในช่องไขสันหลัง ซึ่งคนไข้จะมีอาการปวดบริเวณหลังหรือสะโพกด้านหลัง

ร่วมกับมีอาการปวดร้าว มีอาการเสียวหรือชาไปที่น่องหรือเท้า ในรายที่เป็นมากอาจมีอาการอ่อนแรงร่วมด้วย

สาเหตุของโรคนี้มีหลายอย่าง แต่สาเหตุหนึ่งที่เกิดขึ้นได้เกิดจากการที่คนไข้ไปเผลอก้มยกของหนักๆหรือ

ไปกระชากของหนักๆ อย่างรุนแรง ทำให้มีอาการปวดหลังหรือสะโพกขึ้นมาทันทีร่วมกับมีอาการร้าวลงขา 

ซึ่งจังหวะที่เกิดขึ้นเพียงแป๊ปเดียว อาจจำเป็นต้องใช้เวลาในการรักษาหลายเดือนหรืออาจเป็นปีในบางราย

ดังนั้นหากจะจำเป็น ต้องก้มยกของหนักๆ ควรต้องยกให้ถูกท่าโดยเฉพาะคนที่ไม่เคยยกมาก่อน รวมถึงคนที่มี

อาการปวดหลังอยู่แล้ว ซึ่งคนกลุ่มนี้อาจมีกล้ามเนื้อบริเวณหลังที่แข็งแรงไม่เพียงพอในการยกของหนักๆ ซึ่งจะมี

ความเสี่ยงในการเกิดโรคนี้

ดังนั้นหมอแนะนำว่าหากจำเป็นต้องยกของ หมอแนะนำให้ยกให้ถูกท่าดังรูปด้านล่างโดยขณะจะยกของให้

ย่อเข่าลงไป ถือของเอาของชิดตัวและใช้แรงจากขาดันขึ้นร่วมกับให้หลังตรง แทนที่จะก้มหลังลงไปยกของขึ้นเลย  

เพื่อป้องกันการบาดเจ็บของหลัง อย่างไรก็ตามในคนที่เป็นหมอนรองกระดูกทับรากเส้นประสาทแล้วก็ไม่ต้องเสียใจ

เนื่องจากปัจจุบันสามารถรักษาให้หายได้ โดยส่วนใหญ่สามารถรักษาได้โดยการใช้ยา และปรับเปลี่ยนการใช้งาน

ครับ มีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่ต้องรับการรักษาด้วยการผ่าตัด

โดยสรุปหากเราจะยกของหนักๆหมอแนะนำให้ยกของให้ถูกท่า และในคนที่มีอาการปวดหลังอยู่แล้ว

หมอแนะนำให้หลีกเลี่ยงการยกของหนักมากๆนะครับ บางครั้งเราพลาดนิดเดียวอาจต้องใช้เวลารักษากันเป็นปี

ขอให้ทุกคนไม่มีปัญหากระดูกและข้อครับ”

รศ.นพ.วราห์ ยืนยงวิวัฒน์

คลินิกกระดูกและข้อหมอวราห์

ท่ายกของที่ถูกต้อง