การตรวจโรคมือชาจากพังผืดกดทับเส้นประสาทบริเวณข้อมือด้วยตัวเอง

อาการมือชาเกิดได้จากหลายสาเหตุ โดยโรคพังผืดกดทับเส้นประสาทบริเวณข้อมือเป็นหนึ่งสาเหตุที่

พบได้บ่อย   วันนี้คุณหมอวราห์ หมอกระดูก คลินิกกระดูกและข้อหมอวราห์ หาดใหญ่ จะมาเล่าให้ฟังค่ะว่ามัน

คืออะไร แล้วเราจะตรวจเบื้องต้นด้วยตัวเองได้อย่างไร

-

อาการมือชาจากพังผืดกดทับเส้นประสาทบริเวณข้อมือเป็นโรคที่พบได้บ่อย

โดยสาเหตุเกิดจากเส้นประสาทบริเวณข้อมือที่ไปเลี้ยงนิ้วมือถูกกดทับจากพังผืดที่ข้อมือ

ผู้ป่วยจะมีอาการได้หลากหลายแบบ โดยอาการที่พบได้บ่อยๆคือ ผู้ป่วยจะมีอาการชามือ ในบางคนอาจรู้สึกว่ามือ

หนาๆ ความรู้สึกลดลง ในบางคนรู้สึกเหมือนมีมดไต่ หรือมีอะไรซ่าๆไปที่มือ  ซึ่งอาการมักจะเป็นขณะที่ทำงาน

ขับรถจักรยานยนต์ ทำกับข้าว กวาดบ้าน หรือบางคนเป็นกลางคืนเวลานอน  ซึ่งบางครั้งต้องตื่นมาสะบัดมือ

ให้รู้สีกดีขึ้น ในรายที่เป็นมากๆจะรู้สึกว่าโคนหัวแม่มือเหี่ยวลงเมื่อเทียบกับมืออีกข้าง

-

การตรวจโรคนี้ด้วยตัวเองง่ายๆคือให้ยกข้อศอกขึ้น แล้วหักข้อมือเอาหลังมือมาชนกัน แล้วค้างไว้

30-60 วินาที ดังรูป หากพบว่ามีอาการชาที่ปลายนิ้วมากขึ้น หรือรู้สึกเหมือนมีตัวอะไรมาไต่ๆมากขึ้นที่

ปลายนิ้วหรือมือ แสดงว่ามีแนวโน้มที่คนตรวจจะเป็นโรคนี้

สำหรับการรักษาโรคนี้จะเริ่มจากการกินยา และพักการใช้งาน หากยังไม่ดีขึ้นก็จะพิจารณา

ฉีดยาเข้าบริเวณข้อมือ และมีผู้ป่วยส่วนน้อยที่ต้องได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัด ซึ่งเป็นการผ่าตัดเล็กโดย

การใช้ยาชาครับ

จริงแล้วโรคนี้เป็นโรคที่ไม่น่ากลัวและรักษาให้หายได้หากเรารักษาได้อย่างถูกวิธีครับ

นพ.วราห์ ยืนยงวิวัฒน์