#การผ่าตัดพังผืดทับเส้นประสาทที่ข้อมือเค้าทำกันอย่างไร

จากบทความที่แล้วที่ได้เขียนถึงการตรวจอาการมือชาจากโรคพังผืดกดทับเส้นประสาทบริเวณข้อมือด้วยตัวเอง วันนี้ คุณหมอวราห์ หมอกระดูก คลินิกกระดูกและข้อหมอวราห์ หาดใหญ่ จะมาเล่าให้ฟังค่ะว่าในกรณีที่รักษา เบื้องต้นด้วยการใช้ยาไม่ดีขึ้น การผ่าตัดมีเป้าหมายและรายละเอียดอย่างไรบ้างค่ะ

“โรคพังผืดทับเส้นประสาทที่ข้อมือ เป็นโรคที่พบได้บ่อย โดยผู้ป่วยจะมาหาหมอกระดูกด้วย อาการชาที่มือ ในบางรายอาจมีอาการปวดบริเวณข้อมือร่วมด้วยได้ ซึ่งอาการชานี้จะเป็นมากเวลาทำกิจกรรม  หรือนอนกลางคืน ซึ่งบางครั้งผู้ป่วยต้องหยุดทำกิจกรรมหรือตื่นมาสะบัดข้อมือเพื่อให้รู้สึกดีขึ้น  โรคนี้จะรักษาด้วยการกินยาหรือฉีดยา และปรับการใช้งาน โดยสุดท้ายหากอาการไม่ดีขึ้นจากการรักษาดังกล่าว จึงจะพิจารณารักษาด้วยการผ่าตัดในผู้ป่วยรายที่มีอาการชามือมาก หรือมีการฝ่อของกล้ามเนื้อมือ ในผู้ป่วยรายที่เข้ารับการผ่าตัด กระบวนการผ่าตัดจะเป็นการผ่าตัดเพื่อตัดขยายพังผืดที่กดทับเส้นประสาทให้ช่องในข้อมือให้กว้างขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้เส้นประสาทไม่ถูกกดทับ ส่งผลให้เส้นประสาทมีการฟื้นตัว และผู้ป่วยจะมีอาการที่ดีขึ้น

ในผู้ป่วยรายที่เข้ารับการผ่าตัด กระบวนการผ่าตัดจะเป็นการผ่าตัดเพื่อตัดขยายพังผืดที่กดทับเส้นประสาทให้ช่องในข้อมือให้กว้างขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้เส้นประสาทไม่ถูกกดทับ ส่งผลให้เส้นประสาทมีการฟื้นตัว และผู้ป่วยจะมีอาการที่ดีขึ้น การผ่าตัดเป็นการผ่าตัดเล็กที่ทำการผ่าตัดโดยใช้ยาชาเฉพาะที่ ผู้ป่วยไม่ต้องนอนโรงพยาบาล และใช้เวลาในการเตรียมตัวและผ่าตัดไม่เกิน  1 ชั่วโมง หลังการผ่าตัดผู้ป่วยสามารถใช้งานมืออย่างเบาๆได้ โดยหมอจะแนะนำให้หลีกเลี่ยงการโดนน้ำประมาณ 10-14 วัน

หลังผ่าตัดอาการชาที่นิ้วของผู้ป่วยจะค่อยๆหายไป โดยระยะเวลาของการหายจะขึ้นกับความรุนแรงของโรค ซึ่งส่วนใหญ่อาการชาจะเริ่มรู้ดีขึ้นภายใน 1-6สัปดาห์ โดยสรุปการผ่าตัดเพื่อรักษาโรคพังผืดทับเส้นประสาทที่ข้อมือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการรักษาโรคนี้ ซึ่งจะพิจารณาทำในกรณีที่การรักษาด้วยการกินยาหรือฉีดยาและปรับการใช้งานไม่ได้ผลแล้วเท่านั้นครับ”

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วราห์ ยืนยงวิวัฒน์