โรคกล้ามเนื้อทับเส้นประสาทบริเวณสะโพกคืออะไร

โรคกล้ามเนื้อทับเส้นประสาทบริเวณสะโพก เป็นโรคที่มีหลายคนสงสัยว่าคืออะไรวันนี้คุณหมอวราห์ คลินิกกระดูกและข้อหมอวราห์ หาดใหญ่ จะมาเล่าให้ฟังว่าโรคนี้เกิดจากอะไร ผู้ป่วยมีอาการอย่างไร และมีแนวทางการรักษาอย่างไรบ้างค่ะ

“โรคกล้ามเนื้อทับเส้นประสาทบริเวณสะโพก เป็นโรคที่เกิดจากการที่เส้นประสาทซึ่งทำหน้าควบคุมการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อและความรู้สึกบริเวณขาและเท้า โดนกดทับจากการหดเกร็งของกล้ามเนื้อสะโพกที่อยู่ติดกับเส้นประสาทนั้น

ผู้ป่วยที่เป็นโรคนี้จะมีอาการปวดบริเวณสะโพกหรือก้น รู้สึกชา หรือรู้สึกเหมือนมีมดไต่ที่บริเวณสะโพกด้านหลัง ในผู้ป่วยบางรายอาจมีอาการปวดร้าวลงไปที่ขาหรือเท้าร่วมด้วย โดยอาการจะเป็นมากขึ้นขณะนั่งนานๆ เช่น นั่งทำงานหรือขับรถ บางรายมีอาการมากขึ้นขณะวิ่ง หรือขึ้นลงบันได อย่างไรก็ตามอาการของโรคกล้ามเนื้อทับเส้นประสาทบริเวณสะโพกนี้อาจจะมีลักษณะใกล้เคียงกับอาการของกลุ่มผู้ป่วยเป็นโรคหมอนรองกระดูกสันหลังทับรากเส้นประสาท ซึ่งการวินิจฉัยแยกโรคสามารถทำได้โดยการตรวจวินิจฉัยโดยหมอกระดูก จากการซักประวัติและการตรวจร่างกายควบคู่กันไป

การรักษาโรคกล้ามเนื้อทับเส้นประสาทบริเวณสะโพก ในเบื้องต้นหมอกระดูกจะแนะนำให้หลีกเลี่ยงท่าทางหรือกิจกรรมที่ทำให้มีอาการปวดหรือชามากขึ้น การใช้ยาเพื่อลดอาการอักเสบร่วมกับยาลดอาการปวดเส้นประสาท หรือการทำกายภาพบำบัดเพื่อลดอาการปวด โดยผู้ป่วยส่วนใหญ่จะหายจากโรคได้ด้วยวิธีข้างต้นและมีผู้ป่วยจำนวนน้อยมากที่จำเป็นต้องได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัดครับ”

รศ.นพ.วราห์ ยืนยงวิวัฒน์