การให้ยาชาทางไขสันหลังหรือบล็อคหลังทำให้ปวดหลังหรือไม่

วันนี้คลินิกกระดูกและข้อหมอวราห์ หมอกระดูกหาดใหญ่จะมาให […]

คลินิกกระดูกและข้อ หมอวราห์

13 พฤศจิกายน 2019

คลินิกกระดูกและข้อ หมอวราห์

13 พฤศจิกายน 2019

คลินิกกระดูกและข้อ หมอวราห์

13 พฤศจิกายน 2019
1 2 3